Back to Hawker(s)

Bedok 85 (Feng Shan) » Stalls

Stall Name
Guo Tiao Di Mushroom Minced Meat Noodle (01-30)
Hup Lee Nasi Lemak (01-67)
Lao Cheng Guo Dong (01-57)
Feng Shan Hainanese Chicken Rice (01-39)
Guan Guan Seafood (01-37/38)
Rojak (01-35)
Sing Soon Lee Hainanese Boneless Chicken Rice (01-61)
Original Changi Ten Mile Fried Carrot Cake (01-56)
Wang Wang BBQ (01-02)
Chan BBQ (01-24)
Lin yuan satay (01-11)
Swatow Wanton Noodle (01-50)
Ah Poh Mince Meat Noodles (01-18 )
Li Cheng Fish Soup (01-27)
85 Western Food (01-46)
Shanghai Xiao Long Bao (01-16)
Changi Cafe (01-19)
Siang Siang Chwee Kueh (01-31)
Ming Ji Shu Shi (01-62)
Nan Yang Traditional Curry Rice (01-26)
Hougang Ming Ji Wanton Noodle (01-52)
Spinach Yong Tau Foo Soup (01-29)
Hainanese Chicken Rice (01-34)
Soon Ming Duck Rice & Porridge (01-72)
Xiang Ma (01-69)
Teo Hong Fishball Minced Meat Noodle (01-48)
Fried Oyster (01-63)
Zao Chang Ban Mee & Fish Soup (01-54)