Back to Hawker(s)

Chinatown Complex Food Centre » Stalls

Stall Name
Xiu Ji Ikan Bilis Yong Tau Foo (02-88)
Sutachi (02-060)
Teochew Lau Fish Soup and Porridge (02-132)
Jin Ji Teochew Braised Duck And Kway Chap (02-156)
Liao Fan Hawker Chan (02-126)
Penang Chiak Ho Liao (02-182)
Kazan Japanese Cuisine (02-001)
Pu Xiang Vegetarian (02-144)
He Xing Bak Kut Teh (02-145)
CMY Satay (02-168)
Bangkok Thai Food (02-117)
Jiu Ji Congee (02-184)
Tiong Bahru Hainanese Boneless Chicken Rice (01-56)
Xin Xuan Pancakes (02-99)
Silly's Western (02-100)
San Ho Vegetarian Gourmet (02-014)
Western & Pasta Delights (02-127)
Roasted Delights (02-050)
Jun Ji Fish Soup (02-025)
Singa Sichuan Cuisine (02-180)
Da Jia Shi (02-147)
Zhao Ji Claypot Rice (02-53)
Chang Ji Gourmet (02-110)
Maxwell Haha Mee Siam Mee Rebus (02-95)
Jia Ji Mei Shi Dumplings (166)
115 Tang Shui (02-206)
Chao Ji Roasted Meat (02-165)
Tai Weng Chicken Rice (02-39)
Kent Thong Turtle Soup (02-188)
Thomson Big Prawn Noodle (02-45)
Emerald Soya Sauce Chicken (02-044)
Jiu Ji Porridge (02-184)
Zu Chuan Bak Kut Teh (02-124)
Ming Fa Fishball (02-49)
Grand Stewed Herbal Soup (02-136)
Hill Street Fried Kway Teow (02-32)
Ann Chin (112)
Outram Park Roasted Meat (02-13)
Terry Katong Laksa (02-094)
Teochew St. Mushroom Minced Meat Noodle (02-023)
Super Mummy Hainanese Chicken Rice (02-169)
Joo Chiat Beef King (02-024)
Lai Hui Fatt Authentic Teochew Fishball and Minced Pork Noodles (178)
Dessert Station (02-146)
Tai Wah Cooked Food (02-115)
Sing Yuan Delights (02-148)
Bedok Chwee Kueh (02-43)
The Asian Makanstall (02-223)